Kongresy so sexuologickou tematikou v roku 2019

Slovenská republika:

XIII. Lábadyho sexuologické dni 

Termín a miesto konania:  4. 10. – 5. 10. 2019 Hotel holiday Inn, Trnava
Typ a úroveň podujatia: kongres, medzinárodná,  kreditovaná vzdelávacia aktivita (počet kreditov cca 10)
Hlavná téma podujatia: Multidisciplinarita v sexuológii
Hlavný organizátor: SSS
Koordinátor: MUDr. Dana Šedivá, dana.sediva@gmail.com
Odborný garant podujatia: SSS
Cieľové odbornosti účastníkov: sexuológ, psychiater, gynekológ, urológ, psychológ, sociológ, manželský poradca, endokrinológ, kardiológ, internista, dermatovenerológ, infektológ, reprodukčná medicína, praktický lekár, pediater
Predpokladaný počet účastníkov: 150 – 180
Technické zabezpečenie: Agentúra KAMI, s.r.o., e-mail: kami@agenturakami.sk, tel: 0917 830 176

Vedecko-pracovná schôdza Sexuologickej sekcie SPsS SLS

Termín a miesto konania: 16. 4 .2019 UNBA,  14.00 hod., Nemocnica Ružinov, Bratislava
Typ a úroveň podujatia: pracovno - odborný seminár, národná (bez udelenia kreditov)
Hlavná téma podujatia: vzdelávanie v sexuológii, porucha pohlavnej identity 
Hlavný organizátor: Sexuologická sekcia SPsS SLS
Spoluorganizátor: SSS
Koordinátor: MUDr. Barbora Vašečková, PhD., e-mail: vaseckova@gmail.com
Odborný garant podujatia: Sexuologická sekcia SPsS SLS, SSS
Cieľové odbornosti účastníkov: multidisciplinárne 
Predpokladaný počet účastnikov: 50 – 70
Technické zabezpečenie: Sexuologická sekcia SPsS SLS, SSS

Vzdelávacia aktivita SZU: Psychiatrická sexuológia

Termín a miesto konania:  14. 1. 2019 – 15. 1. 2019, SZU, Limbová 12, 833 03, Bratislava
Typ a úroveň podujatia: kreditovaná vzdelávacia aktivita (počet kreditov cca 10)
Hlavná téma podujatia: aktuálne poznatky v sexuológii so zameraním na oblasť psychiatrickej sexuológie
Hlavný organizátor: Psychiatrická klinika SZU a UNBA
Koordinátor: MUDr. Barbora Vašečková, PhD., e-mail: vaseckova@gmail.com
Odborný garant podujatia: Psychiatrická klinika SZU a UNB, Bratislava
Cieľové odbornosti účastníkov: kandidáti v špecializačnej a špecialisti v rámci sústavného vzdelávania 
Predpokladaný počet účastníkov: 30 - 50
Technické zabezpečenie: SZU

V. konferencia gynekológov, urológov a sexuológov

Termín a miesto konania: 11.10. – 12. 10. 2019,  Jasná, Hotel Družba
Typ a úroveň podujatia: konferencia, národná, kreditovaná vzdelávacia aktivita (počet kreditov cca 8 )
Hlavná téma podujatia: Sexuálna trauma/násilie, aktuálne miniinvazívne postupy a (ne)bezpečný sex (sexuologické súvislosti traumy pri pôrode, OP výkonoch v malej panve,  hrubom fyzickom aj psychickom násilí a ich mininvazívne riešenie – operačné,  prístrojové, farmakologické, psychoterapeutické, sociálne, ochranné, (ne)bezpečné sexuálne praktiky)
Hlavný organizátor: SGaPS, spoluorganizátor: SSS, SUS
Koordinátor: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD., MUDr. Igor Bartl
Odborný garant podujatia: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD., MUDr. Igor Bartl
Cieľové odbornosti účastníkov: gynekológ, psychiater, urológ, sexuológ, psychológ, endokrinológ, dermatovenerológ, infektológ, reprodukčná medicína, praktický lekár, pediater
Predpokladaný počet účastníkov: 150 – 180
Technické zabezpečenie: A-medi management s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava, e-mail: surinova@amedi.sk, mobil: 0910 230 209

Repromed: Komplexný pohľad na poruchy reprodukcie

Termín: 7. 2. 2019 | od 8.30 hod.
Miesto konania: konferenčná miestnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., laboratórneho komplexu  na Galvaniho ul. 17/C, Bratislava, 5. posch.
Odborný program: Úvod do problematiky IVF a porúch reprodukcie, reprodukčná imunológia, medziodborová spolupráca z pohľadu: gastroenterológie, genetiky, psychológie, gynekológie, hematológie, endokrinológie, urológie, andrológie
Koordinátor a odborný garant: RNDr. Elena Tibenská, PhD., Medirex, a.s.
Registrovať sa môžete najneskôr do 31. 1. 2019 prostredníctvom webovej stránky www.medirexgroupacademy.sk v časti Odborné podujatia.

XXVIII. Bárdošov memoriál

Hlavná téma podujatia: Reprodukčné zdravie
Termín: 29. marec 2019
Miesto konania: Bratislava
Koordinátor: MUDr. Martin Petrenko, CSc. 

VITA NOVA (reprodukčná medicína)

Termín: 19. 9.- 20. 9. 2019
Miesto konania: Bratislava
Koordinátor: MUDr. Peter Harbulák, PhD.

POHODA Festival 2019 (Dr. Stan)

Termín a miesto konania: 11. 7. – 13. 7. 2019, letisko Trenčín
Typ a úroveň podujatia: interaktívny workshop pre laickú verejnosť, medzinárodná
Hlavná téma sexuologického vstupu: (Ne)bezpečný sex – open space sexuologické praktikum
Koordinátori a odborní garanti: MUDr. Igor Bartl, MUDr. Dana Šedivá, PhDr. Katarína Jandová,PhD. 
Predpokladaný počet účastníkov workshopu: 500,  celkový počet účastníkov festivalu cca 30000
Technické zabezpečenie: A-medi management s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava, e-mail: surinova@amedi.sk, mobil: 0910 230 209


Česká republika

XXXI. Bohnické sexuologické dny 

Termín a miesto konania: 21. 2. 2019 – 22. 2. 2019, Praha, ČR
Typ a úroveň podujatia: sexuologické dni, národná
Hlavná téma: Plasticita sexuálních vztahů a chování
Miesto konania: Praha Bohnice, Divadlo „Za plotem“ v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice
Hlavný organizátor: MUDr. Slavoj Brichcín, MUDr. Martin Hollý, MBA
Odborný garant: Doc. MUDr. Jaroslav, Zvěřina, CSc.
Kontakt: Psychiatrická Nemocnice Bohnice, Ing. Věra Fibigerová, Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 Bohnice.
Info: bsd@bohnice.cz

XVIII. ročník konference O sexualitě a lidských vztazích 

Termín a miesto konania: 5. 6. – 7. 6. 2019, Uherské Hradiště
Typ a úroveň podujatia: konferencia, národná
Hlavné témy podujatia:  Partnerství a sex v příštích padesáti letech aneb co nás ve vztazích čeká a (ne)mine.  Humor v sexualitě a lidských vztazích.
Hlavný organizátor: Konferenci pořádá Sexuologická společnost České lékařské společnosti, za organizační podpory společnosti Extima CZ a  České systemické společnosti
Koordinátor a odborný garant: Petr Parma (prezident konferencie)
Cieľové odbornosti účastníkov: odborníci z oblastí medicíny, psychoterapie, klinickej psychológie, poradenstvo pre rodinu, manželstvo a meziľudské vzťahy, pedagógovia
Predpokladaný počet účastníkov: 100 (maximálne 120, pozvánka  s výberom účastníkov)
Kontakt: Hana Štěpánová, tajemnice organizačního výboru, Extima CZ, Budějovická 1155, 252 42 Jesenice (Praha - západ), Tel.: +420 604 179 980, e-mail: info@systemic.cz

Sympozium České společnosti pro sexuální medicínu

Termín a miesto konania: 24. 5. – 25. 5. 2019, Český Krumlov, ČR
Typ a úroveň podujatia: kongres, medzinárodná
Koordinátor a odborný garant: MUDr. Ondřej Trojan, FECSM – TH klinika s.r.o. Praha
Cieľové odbornosti účastníkov: sexuológ, psychiater, gynekológ, psychológ, endokrinológ, vnútorné ochorenia, dermatovenerológ, reprodukčná medicína, sociológia, praktický lekár
Predpokladaný počet účastníkov: 150 – 200 
Informácie: Petra Jarolímová – jarolimova@bos-congress.cz, mobil: 602 450 226, www.bos-congress.cz/cssm2019

Následky násilí páchaného na dětech a dětmi

Termín: 12. – 13. června 2019
Miesto konania: 
Velká aula Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy Praha, ČR
Usporiadateľ: 
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky
Informácie: www.htf.cuni.cz/nasili


Európa a svet

21. kongres ESSM 2019, Lublana, Slovinsko

Dátum a miesto konania:  14. 2.  – 16. 2. 2019, Lubljana, Slovinsko
Typ a úroveň podujatia: medzinárodný (európsky) kongres
Hlavné témy podujatia (Scientific Topics):
1) Basic and translational science
2) Male sexual health and dysfunction
3) Female sexual health and dysfunction
4) Sexology
5) Male and Female genito-urinary reconstructive surgery
6) Transgender sexual health and dysfunction
7) News in sexual medicine field
8) New technologies and sexual function
Hlavný organizátor: ESSM, Scientific
Chair:
Giovanni Corona, Italy
Local Chair: Dejan Bratus (SLO)
Predpokladaný počet účastníkov: 1500, cca 80 krajín
Info ESSM: www.essm.org/admin.essm.org
Congress/exhibiton office: www.cpo-hanser.com, e-mail: essm2019@cpo-hanser.de 

24th Congress of The World Association of Sexual Medicine (WAS)

Dátum a miesto konania: 12.10. - 15. 10 . 2019. World Trade Center, Mexico City, Mexico
Typ a úroveň podujatia: svetový kongres
Tracks:
Sexual Rights & Ethics (Tommi Paalanen & Tomoko Saotome)
Social & Behavioral Sciences (Terry Humphreys & David Paternotte)
Clinical Sciences & Therapy (Denise Medico & Patricia Pascoal)
Basic Science (Jim Pfaus)
Sexual Medicine (Mijal Luria & Béatrice Cuzin)
Public Health and Public policies (Kenneth Rochel de Camargo)
Education (Osmo Kontula & Lin Myers Jovanovic)
Info: e-mail: was2019.secretariat@guarant.cz
Congress/exhibiton Office: https://www.was2019.org/

ISSM (International Society for Sexual Medicine)
– kongresy a aktivity 

Info o kongresoch: https://professionals.issm.info/meetings/