Slovenská sexuologická spoločnosť pravidelne organizuje odborné podujatia. Práve tu Vás budeme o jednotlivých konferenciách, či seminároch, podrobne informovať. Priestor radi poskytneme aj podujatiam, na ktorých SSS partnersky spolupracuje.

Aktuálne podujatia Slovenskej sexuologickej spoločnosti


Podujatia partnerských spoločností

Česká sexuologická spoločnosť: