Výbor Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS (ďalej len SSS ) – volebné obdobie 2014 – 2018

Predseda výboru SSS: Podpredsedníčka výboru SSS
Sekretariát výboru SSS (Office):
Vedecký sekretár SSS, šéfredaktor časopisu SEXUOLÓGIA/SEXOLOGY:
MUDr. Igor Bartl

MUDr. Igor BARTL

MUDr. Dana ŠEDIVÁ

MUDr. Dana ŠEDIVÁ

Robert Máthé

PhDr. Robert MÁTHÉ, PhD.

MUDr. Igor BARTL
Urologická a andrologická ambulancia UNBA, Urologické oddelenie Ružinov
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Tel:  0903 413 110
E-mail: SSS.igorbartl@gmail.com
MUDr. Dana ŠEDIVÁ
vedúca sekretariátu SSS
Fakultná nemocnica Trnava,
Psychiatrické oddelenie
A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
Tel: 033/5938414
E-mail: dana.sediva@gmail.com
 PhDr. Robert MÁTHÉ, PhD.
NZZ Psychologická ambulancia
Komárňanská 2
940 56 Nové Zámky
Tel:. 035/6408551
E-mail: psychoprof@psychoprof.sk
Členovia výboru SSS:

MUDr. Danica CAISOVÁ
Ambulancia FAIRA
Kuzmányho 43, 040 00 Košice
Tel: 055/ 6257557
E-mail: ambulancia.faira@gmail.com


MUDr. Martin HRIVŇÁK, PhD.
Urologická a andrologická ambulancia
Americká trieda 17, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
Tel:  0901 705 356
E-mail: androlog.hrivnak@gmail.com
www.andrologia.sk


PhDr. Katarína JANDOVÁ, PhD.
UNBA, 1. gynekologicko-pôrodnícka klinika UNB a SZU
Limbová 5, 833 05 Bratislava – Kramáre
Tel: 02/59542833
e-mail: katarina.jandova@kr.unb.sk
katka.jandova@chello.sk


MUDr. Beatrix JEZNÁ
NZZ A. Rudnaya 100, 010 01 Žilina
Tel: 041/7233475
Fax 041/5624505
E-mail: beatrix.jezna@gmail.com


MUDr. Miroslav KOZÁR
Gynekologická ambulancia
ProCare Medicínske centrum
Fatranská 5, 949 01 Nitra
Tel: 0850 888 999
E-mail: miroslavkozar@azet.sk

 

 

MUDr. Ivan Kubiš
MUDr. Ivan KUBIŠ 
Andrologická ambulancia
Diagnosticko preventívne centrum
Sládkovičova 9, Banská Bystrica
Tel: 048/4164279, fax 048 4164190
E-mail: drkubis@yahoo.com


MUDr. Pavol LEPIEŠ, CSc.
Urologická a andrologická ambulancia UNBA
Mickiewiczova 13, 811 05  Bratislava
Tel:  02/57290531
E-mail: pavol.lepies@faneba.sk


MUDr. Andrej SMETÁNKA
Psychiatrická a sexuologická ambulancia
J. Kráľa 41, 972 01 Bojnice
tel.: 046 5420 181
E-mail: psychiatria.smetanka@gmail.com

Kontrolná komisia výboru SSS: 

MUDr. Dezider TIMKO
hlavný kontrolór SSS
Gynekologická a sexuologická ambulancia
Nábrežie 4. apríla, Liptovský Mikuláš
Tel:  044/5524441
E-mail: timko.dezider@gmail.com

Čestný člen výboru SSS:

MUDr. Anežka IMRIŠKOVÁ
Psychiatrická nemocnica
Rínok 334, Veľké Zálužie
Tel: 037/6548400, 1
E-mail: imriskova@inmail.sk