Programové vyhlásenie výboru SSS – 6. október 1971

Výbor Slovenskej sexuologickej spoločnosti rozhodol vydať toto programové vyhlásenie pre členov Spoločnosti, aby ho posúdili a podali svoje kritické konštruktívne pripomienky. Sexuologická spoločnosť je interdisciplinárnou spoločnosťou, ktorej problematika sa týka hlavne týchto odborov: psychiatrie, urológie, gynekológie, dermatovenerológie, klinickej biochémie, endokrinológie, psychológie, sociológie, pedagogiky, genetiky a právnych vied. Z toho vyplýva, že Spoločnosť okrem koordinácie práce medzi jednotlivými zmienenými medicínskymi odbormi v oblasti sexuológie bude … Read More