Ak potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre Vás.


Predseda výboru SSS:

MUDr. Igor BARTL
Urologická a andrologická ambulancia
UNBA, Urologické oddelenie Ružinov
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Tel:  0903 413 110
E-mail: SSS.igorbartl@gmail.com

Podpredsedníčka výboru SSS / Sekretariát výboru SSS (office):

MUDr. Dana ŠEDIVÁ
vedúca sekretariátu SSS
Fakultná nemocnica Trnava, Psychiatrické oddelenie
A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
Tel: 033/5938414
E-mail: dana.sediva@gmail.com

Vedecký sekretár SSS + šéfredaktor časopisu SEXUOLÓGIA/SEXOLOGY:

PhDr. Robert MÁTHÉ, PhD.
NZZ Psychologická ambulancia
Komárňanská 2, 940 56 Nové Zámky
Tel:. 035/6408551
E-mail: psychoprof@psychoprof.sk

Organizačný sekretariát podujatí SSS:

Agentúra KAMI
Agentúra KAMI
Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
E-mail: kami@agenturakami.sk

Agentúra KAMI – UBYTOVANIE, FAKTURÁCIA:
Ing. Katarína KAMENICKÁ – 0915 / 924 390
E-mail: prevadzka@agenturakami.sk

Agentúra KAMI – KOMUNIKÁCIA S VYSTAVOVATEĽMI:
Štefánia KAMENICKÁ – 0905 / 530 158
E-mail: kamenicka@agenturakami.sk