ESSMMedzinárodný postgraduálny program v lekárskej sexuológii
Európska spoločnosť pre sexuálnu medicínu (ESSM) poriada Medzinárodný postgraduálny program v lekárskej sexuológii

Podrobné informácie >

Partnerské organizácie

 1. Česká sexuologická společnost  ČLS JEP, z.s., Praha

Multidisciplinárne, zahraničné a nadnárodné spoločnosti so sexuologickou tematikou

 1. ESSM  European Society for Sexual Medicine
 2. ISSM  International Society for Sexual Medicine
 3. ISSAM International Society For The Study of the Aging Mail
 4. EMAS European Menopause and Andropause Society
 5. EFS European Federation of Sexology
 6. WAS World Association for Sexual Health
 7. ČSSM  Česká společnost pro sexuální medicínu, České Budějovice
 8. SSEMA Slovenská spoločnosť pre endokrinológiu, menopauzu a andropauzu

Časopisy so sexuologickou tematikou

Sexuológia/SEXOLOGY
(Nové Zámky, SR) – Časopis Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS, recenzovaný, zaradený do databázy  národnej časopiseckej produkcie BIBLIOGRAPHIA MEDICA SLOVAKIA a do národnej medicínskej databázy slovenských autorov CIBaMed, ISSN 1335-8820
E-mail: psychoprof@psychoprof.sk

Przeglad seksuologiczny
(vydáva Zaklad Sexuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP, Warszawa, PL)
E-mail: danapress@wp.pl

Archives of Sexual Behavior
(časopis International Academy of Sex Research, New York, USA) ISSN 0004-0002
www.iasr.org

The Journal of Sexual Medicine
(vydáva International Society for Sexual Medicine, ISSM, Wormerveer, The Netherlands) ISSN 1743-6095
www.essm.org
www.issm.org

The Journal of Aging Male
(vydáva International Society For The Study of the Aging Mail, ISSAM, Ženeva, Švajčiarsko) ISSN 1368-5538 (Print), 1473-0790 (Online)
E-mail: issammem@kenes.com

Webstránky zaoberajúce sa sexuologickou problematikou na Slovensku:

www.sexology.sk
www.antikoncepcia.sk
www.mamatata.sk
www.onaona.sk
www.prerodicov.sk
www.fertility.sk
www.milujemeaplanujeme.sk
www.rodicovstvo.sk
www.gynda.sk
www.fertility.sk
www.cestakotehotneniu.sk

Webstránky zaoberajúce sa sexuologickou problematikou v zahraničí:

www.andropauza.cz
www.andrology.com
www.andrologysociety.com
www.britishandrology.org.uk

Odporúčané citačné manažéry pre publikovanie:

 • Zotero:  http://www.zotero.org/support/cs/start
 • PMID: use simple numbers, e.g., 23193287.
 • PMCID: include the ‘PMC’ prefix, e.g., PMC3531190. You may drop the prefix if you select the checkbox for ‘Process as PMCIDs’.
 • Manuscript ID: include the relevant prefix, e.g., NIHMS236863 or EMS48932.
 • DOI: enter the complete string, e.g., 10.1093/nar/gks1195.

Guidelines:

Clinical Guidelines for the Management of Disorders of Sex Developmentin Childhood