Skip to content

Kontakt

Ak potre­bu­je­te viac infor­má­cií, nevá­haj­te nás kon­tak­to­vať. Sme tu pre Vás.


Predseda výboru SSS:

MUDr. Igor BARTL
Uro­lo­gic­ká a andro­lo­gic­ká ambulancia
UNBA, Uro­lo­gic­ké odde­le­nie Ružinov
Ruži­nov­ská 6, 826 06 Bratislava
Tel:  0903 413 110
E‑mail: SSS.​igorbartl@​gmail.​com

Podpredsedníčka výboru SSS / Sekretariát výboru SSS (office):

MUDr. Dana ŠEDIVÁ
PSYCH-MED, s. r. o.
Psy­chiat­ric­ká a sexu­olo­gic­ká ambulancia
BC.AQUAPOLIS
Pieš­ťan­ská 3, 97101 Trnava
tel: +421 910 124 723
E‑mail: dana.​sediva@​gmail.​com

Vedecký sekretár SSS + šéfredaktor časopisu SEXUOLÓGIA/SEXOLOGY:

PhDr. Robert MÁT­HÉ, PhD.
NZZ Psy­cho­lo­gic­ká ambulancia
Komár­ňan­ská 2, 940 56 Nové Zámky
Tel:. 0356408551
E‑mail: psychoprof@​psychoprof.​sk

Organizačný sekretariát podujatí SSS:

Agentúra KAMI

Agen­tú­ra KAMI
Let­ná 8275, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
E‑mail: sekretariat@​agenturakami.​sk

UBY­TO­VA­NIE, FAKTURÁCIA
Ing. Kata­rí­na KAME­NIC­KÁ – 0915924 390
E‑mail: prevadzka@​agenturakami.​sk

KOMU­NI­KÁ­CIA S VYSTAVOVATEĽMI
Šte­fá­nia KAME­NIC­KÁ – 0905530 158
E‑mail: kamenicka@​agenturakami.​sk