Priebežne tu budeme dopĺňať informácie, ktoré sú pre výkon Vašej profesie dôležité. Naším cieľom je informovať Vás
o novinkách, zaujímavých ponukách partnerov, ale aj poradiť pri riešení problému.

doc Prihláška za riadného (individuálneho) člena s prílohami

ZÁKONY A VESTNÍKY

pdf Zákon 576/2004 o zdravotnej starostlivosti – novelizácia k 1. 10. 2013
pdf Zákon 576/2004 o zdravotnej starostlivosti – pôvodne znenie platné od 1. januára 2005
pdf Vyhláška 127/2014 o dispenzarizácii