PRIPRAVUJEME…
16. – 17. 9. 2022
XXV. Košické sexuologické dni

 

MUDr. Igor Bartl

Na stránkach spoločnosti sme vytvorili  priestor pre členov spoločnosti,ale aj pre tých, ktorí svoje členstvo len zvažujú.
V rámci aktualizácie databázy členov sexuologickej spoločnosti sme v prvom kroku aktualizovali zoznam členov výboru SSS, na schôdzi výboru bola aj  odsúhlasená okrem riadneho člena výboru aj možnosť čestného členstva pri výbore SSS pre tých, ktorí chcú prispieť svojou odbornou aktivitou a charizmou aj po skončení svojho aktívneho obdobia. S tým súvisí aj ďalšia stabilizácia  členskej základne, administratívne zjednodušenie vyplňovania prihlášok cez internet ale najmä aktívne získavanie nových členov SSS najmä odbornou argumentáciou výhod členstva aj zvýšením kreditu našej spoločnosti.Pokračovať…